Uzņēmumi arī jāatbilst augstas ietekmes pārvaldes vajadzībām, tostarp veselības apdrošināšanas pārnesamību un Accountability Act, maksu karšu tirgus standartiem, valsts datu pārkāpumu paziņošanu likumi un Federatīvās civilprocesa noteikumus ir noteikumi, kas regulē elektroniski uzglabātu informāciju. Ņemot vērā tās iezīmējas aicinājumi, vairāk uzņēmumi ir spiesti pārbaudīt — un bieži ir jāaizstāv — kā viņi pārvalda vai “reglamentē” satura materiālus un dokumentus no Adventes caur izvietojuma. Robert Half juridisko, kā visefektīvāk emitenta juridisko konsultāciju un personāla funkcijas ar vairāk nekā 3000 konsultanti, kas pieejams visā pasaulē, palīdz mūsu klientiem ar ieteikumu pārvaldību. Mēs izmantojam gan tirgus, gan iekšēji papildu modeļus vispirms palielināt skaidru regulējumu prioritātes uzņēmuma pašreizējo un nākotnes vajadzībām. Mēs tad palīdzēt klientiem noteikt riska profilu un novērtēt biznesa datus ēkām un virzības plūsmas.

Visbeidzot, mēs iesakām stratēģiskās alternatīvas un funkcionālu darba plānus un grafikus — visi ar mērķi samazināt riskus, izmaksas un slogu saistībā ar dokumentu pārvaldību.